طرح جدید IKEA به نام Better Shelter به عنوان راه حلی برای سرپناه آوارگان توسط موزه طراحی لندن در سال 2016 به عنوان طرح برتر برگزیده شد. این طرح به عنوان برگزیده بخش معماری، نامزدهای پنج بخش دیگر در حوزه های دیجیتال، مد، گرافیک، تولید و حمل و نقل را پشت سر گذاشت.

طرح جدید IKEA برنده طراحی سال 2016